Strategisk samarbejde med Stofa skal sikre fremtiden

Kære medlem,

Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til formål at afdække antenneforeningens fremtid og vision mod år 2020. Konkurrencen på markedet for tv og bredbånd er øget, hvorfor vi i foråret sidste år tog initiativ til at fusionere Aalborgs tre antenneforeninger under navnet Aalborg ByNet. En fusionsplan der på to ekstraordinære generalforsamlinger blev vedtaget af jer som medlemmer.

Fusionen blev desværre ikke en realitet, og vi har derfor som lovet på sidste års generalforsamling arbejdet aktivt med at afdække markedet for alternative scenarier og løsningsmodeller – idet vores oprindelige ”Canal Digital”-aftale på digitalt tv udløber næste år uden mulighed for forlængelse.

Det har været en meget intens periode med ugentlige møder med både Viasat, Canal Digital, Stofa og TDC/Yousee – med fokus på at imødekomme fremtidens krav til teknologisk udvikling og ikke mindst konkurrencesituationen. Det har været vigtigt for os at kunne sammenligne de forskellige leverandørers løsninger og samarbejdsmodeller, for at skabe det rigtige beslutningsgrundlag for antenneforeningens fremtid.

Resultatet af et længerevarende forhandlingsforløb med primært Stofa og TDC/Yousee, gør at en samlet bestyrelse for Gug-Visse-Dall Antenneforening i dag kan offentliggøre at man har indgået en 5-årig strategisk samarbejdsaftale med Stofa om leverance af bredbånd og digitale tjenester. Vi har i bestyrelsen vurderet at Stofa og Yousee var de to aktører på markedet der ville kunne løfte opgaven.

Nye tjenester og konkurrencedygtige priser kræver stordrift
Markedet for tv og bredbånd er i hastig forandring og det er højere grad skala og stordrift der er afgørende for at man som leverandør kan tilbyde kvalitet og stabilitet – i kombination med konkurrencedygtige priser og nye tjenester. At drive en sådan forretning i et konkurrencepræget marked kræver både stærk teknisk kompetence og stor skala, hvorfor vi i bestyrelsen konkluderer at den nuværende model ikke vil være holdbar på lang sigte, til trods for en ellers sund økonomi i foreningen.

Vi har i knap 15 år drevet egen bredbåndforretning med succes, og udbygningen af anlægget har primært været finansieret af vækst. Da tilslutning var på sit højeste modtog mere end 5.200 medlemmer bredbånd fra foreningen. Vi har alene over det sidste år netto tabt mere end tusinde tv- og bredbåndskontrakter samlet, hvilket påvirker rentabiliteten væsentligt. Vi bliver færre medlemmer til at dække stigende udgifter til drift og udvikling af netværket.

Vi ser forsat en klar tendens i opsigelser primært på bredbånd, som udfordrer den forretningsmodel foreningen hidtil har været drevet efter. Vi har derfor været på udkig efter en stærk samarbejdspartner, der gør os i stand til i fællesskab forsat at have et attraktivt produktudbud til fornuftige priser, og hvor fællesantenneanlægget stadig ejes 100 % af medlemmerne.

Infrastrukturen ejes forsat af medlemmerne
Ejerskabet og kontrollen over infrastrukturen har været et kardinalpunkt i forhandlingerne med Stofa, hvorfor vi også har opsat konkrete målsætninger for Stofas konkurrencedygtighed og tilslutningsgrad på fællesantenneanlægget.

Vi er i fællesskab nået frem til en model, hvor vi forsat ejer og udbygger fællesantenneanlægget, men hvor Stofa overtager driften af bredbånd og de digitale indholdstjenester foreløbig i en 5-årig periode.

Et partnerskab med Stofa giver adgang til en væsentlig større salgs- og marketingsorganisation der kan være med til at fastholde, og forhåbentlig øge antallet af medlemmer der vælger bredbånd via fællesantenneanlægget. Markedskræfterne vil være med til at sikre jer som medlemmer det bedste udbud og den bedste pris, samtidigt med at vi i bestyrelsen vil holde Stofa op på hvad de har lovet.

Længere åbningstider og forbedret service
I vurderingen af mulige løsninger har det været udslagsgivende, at Stofa har indvilget i at understøtte den lokale medlemsbutik i Skalborg¨, og at Stofa selv er stærkt repræsenteret lokalt i Aalborg hvor vi allerede har et eksisterende samarbejde.

Vi i bestyrelsen ønsker forsat at foreningen kan være tæt på medlemmerne og synlig i lokalområdet, fordi vi tror på at lokal og tilgængelig service er der hvor vi kan gøre en forskel. Kombinationen af vores lokale medlemsbutik og Stofas landsdækkende kundeservice kommer derfor til at servicere medlemmerne. På en måde kan man sige at Stofa tager over når vores medarbejdere går hjem.

Fremover vil du som medlem kunne fejlmelde din forbindelse og få hjælp helt frem til klokken 22, alle ugens dage – altså også i weekenden. Påvisning af fejl også i den interne installation fremover vil være en fast del af dit abonnement. På nuværende tidspunkt koster dette 299 kr. pr. besøg. Vi ser det altså som en væsentlig forbedring af vores serviceniveau.

Bredbåndforbindelserne flytter med
En del af aftalen er at Stofa overtager de eksisterende aftaler på bredbånd og telefoni på uændrede vilkår. Du vil altså ikke opleve hverken prisstigning, ændring i vilkår eller gener med ombytning af kabelmodems hvis du i dag modtager bredbånd fra os. Eneste reelle forskel er at fra 1. januar vil bredbåndsregningen blive fremsendt fra Stofa. I forbindelse med idriftsættelsen af aftalen vil de berørte kunder blive orienteret direkte om hvordan de skal forholde sig mere konkret.

Har du i dag alene abonnement på kabel-tv gennem foreningen vil der ikke for dig ske ændringer. Du vil forsat skulle kontakte foreningens lokale kontor, hvor vores dygtige medarbejdere vil hjælpe dig med at få signal på fjernsynet igen, hvis uheldet er ude. Det tekniske signal på digitalt tv vil forsat være leveret af Stofa

Flere nye digitale tjenester på vej
Du vil allerede i august kunne begynde at nyde godt af samarbejdet, idet vi lancerer 300 Mbit/s og fjerner forbrugsloftet– og udviklingen stopper ikke her. En del af aftalen med Stofa indeholder nemlig et krav om udbygning af anlægget til DOCSIS 3.1, der på sigt vil give adgang til 1000 Mbit/s via kabel-tv stikket uden krav om at skulle betale for en tv-pakke. Vi vil altså derfor stadig i GVD være en del af den tekniske elite.

Mange medlemmer har henvendt sig til kontoret og bestyrelsen med et ønske om at kunne tage deres WebTV med på farten, f.eks. i sommerhuset. Det har vi i bestyrelsen lyttet til, og fået indarbejdet i aftalen. Modtager du bredbånd fra foreningen vil du derfor snarest muligt få adgang til tjenesten WebTV2Go på din pc, iPad eller mobil uden at betale ekstra. Dette vil fremover være inkluderet i dit bredbåndsabonnement.

Endelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling
Der er jer som medlemmer der ejer foreningen! Hvorfor det i den sidste ende også er jer der træffer endelig beslutning om indgåelse af aftalen med Stofa, men en enig bestyrelse vil indstille forslaget til generalforsamlingens godkendelse.

Vi mener, efter at have afdækket markedet, at det er den rigtige vej for vores forening og vi håber derfor på jeres opbakning. Den ordinære generalforsamling afholdes den 30. november 2015 kl. 19 i Skalborggaardhallen.

Når aftalen er endelig vil du modtage et brev fra os og Stofa der beskriver helt konkret hvordan du skal forholde dig, og hvornår dit bredbånds abonnement overføres. Husk, du kan altid kontakte vores lokale kontor på Thorndahlsvej enten personligt eller telefonisk hvis du har spørgsmål.

Med ønske om en god sommer,

På vegne af bestyrelsen
Formand John Kronborg Larsen

Link: Læs pressemeddelsen “Gug-Visse-Dall Antenneforening og Stofa indgår  strategisk samarbejde”

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.